Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas - Lietuvos ateitis“. Verslas XXI amžiuje, 20 th Conference „Business in XXI Century“

Font Size: 
VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PRINCIPAS - ORO UOSTŲ VEIKLOS ATVEJIS
Eglė Nanevičiūtė, Živilė Tunčikienė

Last modified: 2017-06-15

Abstract


Pastaruoju metu vis dažniau pasiteisina viešojo privataus sektoriaus partnerystė (VPSP), gausu gerosios tokios partnerystės pavyzdžių. Apie tokio principo taikymą kalbama ieškant atsakymo, kaip pagerinti valstybės įmonių veiklą: tobulinti tokių įmonių teikiamų paslaugų kokybę, mažinti jų teikimo sąnaudas, kartu didinti veiklos efektyvumą. Principo taikymo galimybės diskutuotinos ir svarstant oro uostų, kurie įprastai priklauso valstybei, veiklos gerinimo sprendimų alternatyvas. Straipsnyje, remiantis mokslininkų nuomone, nagrinėjamas – viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Pasitelkiant lyginamosios mokslinės literatūros šaltinių analizės metodą, siekiama įgyvendinti tyrimo tikslą - atskleisti naujosios viešosios vadybos siūlomo viešojo – privataus sektorių partnerystės principo taikymo galimybes siekiant išspręsti valstybei priklausančių įmonių – oro uostų – veiklos efektyvumo problemą. Tikslui pasiekti išsikeliami uždaviniai, kuriais siekiama atsakyti į pagrindinius klausimus apie partnerystę: kas tai yra, kas lemia jos poreikį, kaip ji valdoma ir kokie keliami reikalavimai. Nagrinėjant partnerystės taikymo atvejus valstybės įmonių veiklos valdymo praktikoje, straipsnio dėmesys koncentruojasi į analizę aviacijos sektoriuje.

 

DOI: https://doi.org/10.3846/vvf.2017.008


Keywords


viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, naujoji viešoji vadyba, koncesija, viešosios gėrybės, oro uostai.

Full Text: PDF